W dniu 9 listopada 2018 r. KIGEiT przesłała do Ministerstwa Energii stanowisko wypracowane przez Sekcję Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG) oraz Sekcję Energetyki i Paliw (SEiP) w ramach konsultacji projektu ustawy z 05.10.2018 o zmianie ustawy Prawo Energetyczne i innych ustaw.
Zgłoszone w stanowisku uwagi KIGEiT dotyczą głównie propozycji zapisów regulujących następujące zagadnienia:
  • zbieranie, dystrybucja i udostępnianie danych pomiarowych o funkcjonowaniu sieci,
  • funkcjonowanie magazynów energii elektrycznej i cieplnej w sieciach energetycznych,
  • OZE i ich funkcjonowanie w sieciach energetycznych,
  • tworzenie warunków do wdrażania technologii energoelektronicznych, telekomunikacyjnych
    i informatycznych korzystających z modułów sztucznej inteligencji,
  • integracji cyfrowej sieci energetycznych z pozostałymi elementami infrastruktury krytycznej,
  • implementacja sprzętu i oprogramowania spełniającego wymogi cyberbezpieczeństwa,
  • integracja systemu elektroenergetycznego z systemem monitorowania stanu powietrza i poziomem emisji gazów cieplarnianych.