25 października 2018 roku w Tauron Arenie w Krakowie odbyły się V warsztaty w ramach projektu Green Power Electronics. W trakcie spotkania Jarosław Tworóg – wiceprezes KIGEiT oraz Mariusz Sochacki z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wspólnie założenia projektu, najnowszą wersję roadmapy technologicznej oraz omówili programy pilotażowe realizowane przez członków konsorcjum. Gość specjalny, pan Roman Warchoł z Agencji Rozwoju Miasta S.A (operator Tauron Arena Kraków) zaprezentował koncepcję budowy „wyspy energetycznej” na bazie istniejącego obiektu Tauron Arena w Krakowie. Temat ten był dyskutowany w zakresie możliwości implementacji rozwiązań opracowywanych w ramach projektu GPE oraz doświadczeń firm z sektora ICT. Ponad 20 uczestników z branży ICT i „zielonej energii” biorących udział w warsztatach, miało możliwość zawiązania współpracy w ramach prowadzonej działalności technologicznej poprzez wymianę doświadczeń i networking.