Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zamieszczony został projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) ma w szczególności zidentyfikować działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów. Obejmując jednak o wiele szerszy zakres działań, ma kompleksowo zaproponować narzędzia służące przejściu od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto, patrząc szerzej, ma być jednym z elementów realizacji celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tworzenia warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

W styczniu 2018 r. projekt Mapy drogowej GOZ został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Aktualnie trwa analiza uwag zgłoszonych do dokumentu. Czekamy na informację o przekazaniu dokumentu na kolejny etap prac.

Mapa drogowa w wersji przekazanej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych: