W dniu 23 października 2018 r. Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Tekst projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) można znaleźć na stronie internetowej  Rządowego Centrum Legislacji.


Projekt wprowadza 19 fundamentalnych zmian do prawa energetycznego i innych ustaw wynikających m.in. z implementacji Pakietu zimowego do krajowego systemu prawnego. Proponuje także kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej oraz dla zamkniętych systemów dystrybucyjnych.
Do 2026 roku firmy energetyczne będą musiały zainstalować inteligentne liczniki u 80 proc. odbiorców prądu w Polsce. Koszty instalacji liczników – szacowane przez ministerstwo na nieco ponad 300 zł za sztukę, a przez branżę nawet na dwa razy więcej – pokryją właściciele sieci energetycznych. Później doliczą je do naszych rachunków.
Projekt stwarza podstawę prawną dla rekuperacji (odzyskiwania) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego.
O wprowadzenie wielu z proponowanych rozwiązań Izba walczyła od wielu lat.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag do 5 listopada 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl


Wyniki konsultacji: W dniu 9 listopada 2018 r. KIGEiT przesłała do Ministerstwa Energii stanowisko wypracowane przez Sekcję Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG) oraz Sekcję Energetyki i Paliw (SEiP).