Izba otrzymała z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informację  o rozpoczęciu procesu konsultacji Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu. Przebieg  procesu uzgodnień projektu można śledzić na stronach RCL, gdzie znajdą Państwo projekt rozporządzenia wraz z uzasadnienieniem oraz OSR. Projekt zostanie skierowany do prac w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) naszej Izby.

RCB prosi o zgłoszenie uwag do 05.11.2018 r. z uwagi na konieczność wejścia w życie rozwiązań zawartych w projekcie do dnia 12 grudnia 2018 r. Dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag i komentarzy  do dnia 31 października 2018 r. na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl.


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w dniu 05.11.2018 r.