W dniu 30 października 2018 r. w siedzibie firmy Netia S.A. odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) KIGEiT poświęcone wyborom do Zarządu Sekcji i wyborom kandydatów do Rady Izby w kadencji 2018-2021.
Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem ustępującego Zarządu, udzieliło mu skwitowania za okres VI kadencji i wybrało nowy Zarząd Sekcji, na VII – trzyletnią kadencję. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które odbyło się w przerwie ZC SOT zdecydowano o podziale funkcji.

 1. Eugeniusz Gaca – Przewodniczący
 2. Janusz Górski – Sekretarz (T-MOBILE POLSKA)
 3. Łukasz Bielak – Wiceprzewodniczący (NETIA)
 4. Radosław Fotyga – Wiceprzewodniczący (NOVUM)
 5. Rafał Pietrzak – Wiceprzewodniczący (AITON CALDWELL)
 6. Andrzej Szczerba – Wiceprzewodniczący (EXATEL)
 7. Jerzy Trzaskowski – Wiceprzewodniczący (MULTIMEDIA POLSKA)
 8. Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący (SFERIA)
 9. Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca (P4)

Z kolei jako kandydaci Sekcji SOT do Rady Izby zostali wybrani:

 1. Andrzej Abramczuk – (NETIA)
 2. Piotr Kuriata – (P4)