Archives

Funkcja w KIGEiT: Członek Zarządu KIGEiT. Zamierzenia w KIGEiT: Rozwój branży elektronicznej w Polsce. Podnoszenie atrakcyjności inwestowania w zakłady produkcyjne oraz Centra Usług Wspólnych,  w tym ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Zarządu KIGEiT. Zamierzenia w KIGEiT: Rozwój branży opomiarowania energii elektrycznej, aktywna współpraca z instytucjami rządowymi i spółkami dystrybucyjnymi w zakresie budowania ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Zarządu Zamierzenia w KIGEiT: Budowanie konstruktywnych relacji wśród Członków Izby w celu efektywnego wykorzystania możliwości jakie stwarza Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Zarządu Zamierzenia w KIGEiT: Wsparcie procesu pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój branży. Wspieranie procesu i optymalizacji opłat licencyjnych oraz patentowych wnoszonych ...
Czytaj więcej
Funkcja w KIGEiT: Członek Zarządu KIGEiT Zamierzenia w KIGEiT: Rozwój infrastruktury pozwalającej na przyspieszenie procesu cyfryzacji. Upraszczanie i ułatwianie procedur administracyjnych związanych z inwestowaniem w ...
Czytaj więcej
Page 1 of 2
1 2