Funkcja w KIGEiT:

Członek Zarządu

Zamierzenia w KIGEiT:

Budowanie konstruktywnych relacji wśród Członków Izby w celu efektywnego wykorzystania możliwości jakie stwarza Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” oraz Program Ramowy UE Horyzont 2020.
Promowanie krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS 7, 13, 17).

Stanowisko zawodowe:

Dyrektor Instytutu.

Nazwa firmy:

Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Adres:

ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa.

Doświadczenie zawodowe:

1967 – obecnie

Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Wykształcenie:

dr inż. nauk technicznych.

Języki obce:

angielski.

Osiągnięcia:

współudział w opracowaniu wielu technologii wdrożonych w krajowym przemyśle elektronicznym.

Działalność pozazawodowa:

Członkostwo w organizacjach branżowych:

Przewodniczący Sekcji Elektroniki SEP, Członek Prezydium Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

Działalność społeczna:

Członek Zarządu KIGEiT od 1995

Zainteresowania: