Funkcja w KIGEiT:

Członek Zarządu KIGEiT

Zamierzenia w KIGEiT:

Rozwój infrastruktury pozwalającej na przyspieszenie procesu cyfryzacji.
Upraszczanie i ułatwianie procedur administracyjnych związanych z inwestowaniem w infrastrukturę ICT
Wsparcie branży w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych minimalizujących koszty administracyjne infrastruktury elektroniki i telekomunikacji.

Stanowisko zawodowe:

Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów i Rozwoju

Nazwa firmy:

TP TELTECH sp. z o.o.

Adres:

Siedziba firmy: al. T. Kościuszki 5/7; 90-418 Łódź.
Siedziba zarządu: ul. Bartłomieja 2; 02-683 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

01.2016 – obecnie

08.2014-11.2015

Podsekretarz Stanu, Przewodniczący Komitetu Offsetowego – Ministerstwo Gospodarki

11.2013-07.2014

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki

10.2011-07.2013  

Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego,Kierownik Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” – Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego

07.2008-10.2011  

Dyrektor, Narzędziownia AG M. Rutkowski sp.j

12.2002-07.2008  

Główny specjalista, Stanowisko ds. Teleinformatyki – Agencja Rynku Rolnego OT w Kielcach

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach – Studia magisterskie na kierunku „Ekonomia” w zakresie „Strategie gospodarcze i polityka przedsiębiorstw”. (2009-2011)

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – Studia II stopnia na kierunku: Multimedia i techniki informacyjne. Absolutorium. (2001-2003)

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki – Mundurowe studia inżynierskie na kierunku: Electronic Intelligence. (1996-2000)

Języki obce:

Język angielski – bardzo dobry. Język rosyjski – komunikatywny

Osiągnięcia:

Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, udział we wdrożeniu  projektu „Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” (CEIDG) w Ministerstwie Gospodarki

Działalność pozazawodowa:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członek Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność społeczna:

Od 16 listopada 2014 r. radny Sejmiku województwa świętokrzyskiego.
Od 1 grudnia 2014 r. przewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego