Funkcja w KIGEiT:

Członek Zarządu

Zamierzenia w KIGEiT:

Wsparcie procesu pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój branży.

Wspieranie procesu i optymalizacji opłat licencyjnych oraz patentowych wnoszonych przez producentów dekoderów .

Wsparcie efektywnego gospodarowania widmem częstotliwościowym – dywidenda cyfrowa.

Stanowisko zawodowe:

Członek Zarządu

Nazwa firmy:

Cyfrowy Polsat S.A.

Adres:

ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Doświadczenie zawodowe:
7.2014 – obecnie

Członek Zarządu , Polski Operator Telewizyjny sp. z o.o.

8.2007 – obecnie

Członek Zarządu ds. Technicznych, Cyfrowy Polsat S.A.
Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat Technology sp. z o.o.

2001-10.2007

Dyrektor ds. Technicznych, Cyfrowy Polsat S.A.

do 2001

Dyrektor ds. Technicznych – Canal+
Kierownik Działu Sprzedaży Usług – Ericsson

Wykształcenie:

MBA – University of Maryland
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki – specjalizacja: Radio i Telewizja

Języki obce:

angielski

Osiągnięcia:

współzałożyciel Centrum Telemarketingowego sp. z o.o.

Działalność pozazawodowa:
Członkostwo w organizacjach branżowych:

KIGEiT; PIIT; SYGNAŁ

Działalność społeczna:

Członek Zarządu KIGEiT od 2009 r.

Zainteresowania:

Matematyczno-logiczne, techniczne, sport