Category KZR

Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznośiowe (MKS) W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i przesłane ...
Czytaj więcej
 Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznośiowe (MKS)  W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i przesłane ...
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) z dniem 22 kwietnia 2014 r. ogłasza konkurs ofert na ”Kino za Rogiem”, zwany dalej „Konkursem Ofert KzR ...
Czytaj więcej
W ramach projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego"Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe"dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), działanie 1.6 - Wspieranie powiązań kooperacyjnych ...
Czytaj więcej