W ramach projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego”Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.


02-03-2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 03/MKS/2015

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Zakup i dostawa serwera i stacji roboczych wraz z oprogramowaniem – wyposażenie laboratorium

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 03/MKS/2015

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2015 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl,


05-09-2014
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 02/MKS/2014

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Zakup i dostawa samochodu ciężarowego Van o masie do 3500 kg , 2-3 miejscowego z możliwośćią pełnego odliczenia podatku VAT na potrzeby realizacji projektu Kino za Rogiem.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 02/MKS/2014

Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2014 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl,


07-01-2014
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 01/MKS/2014

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Zakup i dostawa samochodu ciężarowego Van o masie do 3500 kg z adaptacją do samo-chodu w wersji osobowej 7-8 miejscowej na potrzeby realizacji projektu Kino za Rogiem.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 01/MKS/2014

Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2014 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


25-11-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 12/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Przeprowadzenie możliwości realizacji projektu oraz stworzenie modelu KzR
 • Przeprowadzenie analiz rynkowych, potrzeb klientów i badań ankietowych
 • Przeprowadzenia konkursu ofert dla zainteresowanych kin
 • Stworzenia nowej marki – Kino za Rogiem (KzR)
 • Stworzenia pozytywnego obrazu marki – Kino za Rogiem
 • Wsparcia marketingowego nowych kin oraz stworzenia mechanizmów zarządza-nia i kontroli działań animacyjnych prowadzonych przez nowe kina
 • Organizację szkoleń i spotkań propagujących ideę Małych Kin Społecznościowych (MKS)
 • Przeprowadzenie analizy bieżących efektów – wykonanie analiz
 • Przeprowadzenie analizy skutków osiągnięć

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 12/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2013 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


25-11-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 11/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Opracowanie dla wszystkich systemów Sieci KzR szczegółowej specyfikacji projektowych niezbędnych rozszerzeń funkcjonalnych, wykonanie testów wytworzonego w projekcie oprogramowania oraz sporządzenia dokumentacji użytkowania funkcji systemów informatycznych na poszczególnych stanowiskach pracy u Zleceniodawcy.
 • Opracowanie i wykonanie niezbędnych dla Projektu nowych rozszerzeń funkcjonalności systemu VMS dotyczących systemu SZTA
 • Opracowanie i wykonanie niezbędnych dla Projektu nowych rozszerzeń funkcjonalności systemu VMS dotyczących systemu SZKzR
 • Opracowanie i wykonanie niezbędnych dla Projektu nowych rozszerzeń funkcjonalności systemu VMS dotyczących systemu OsHD
 • Opracowanie i wykonanie niezbędnych dla Projektu nowych rozszerzeń funkcjonalności systemu VMS dotyczących systemu CDN
 • Opracowanie i wykonanie niezbędnych dla Projektu rozszerzeń funkcjonalności Portalu KzR.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 11/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2013 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


21-10-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 10/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Zakup i dostawa zestawów kinowych niezbędnych do uruchomienia ośrodków testowych (laboratoriów) w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
 • Weryfikacja, przygotowanie, przystosowanie i uruchomienie w poszczególnych lokalizacjach infrastruktury B+R

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 10/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 12.11.2013 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


16-09-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 09/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 • Zakup i dostawa serwerów HD dla ośrodków testowych (laboratoriów)
 • Usługa Hostingu.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)

Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 09/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2013 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


16-09-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 08/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

Opracowanie systemu do zarządzania projektem MK MKS w oparciu o wewnętrzne systemy informatyczne stosowane w KIGEiT.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)

Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 08/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2013 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


16-09-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 07/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”: Opracowanie biznes planu.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja pdf.)

Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja pdf.)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja pdf.), <tutaj> (wersja doc.)

Nr zamówienia: 07/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2013 r. do godz. 12:00.

Kontakt z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


16-08-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 06/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”: Analizy prawne i przygotowanie umów.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja PDF)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja PDF)

Nr zamówienia: 06/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2013 r. do godz. 12:00.

Załączniki 2 i 3 można otrzymać również w wersji elektronicznej, aby ja otrzymać należy skontaktować się z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


16-08-2013
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 05/MKS/2013

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:
1) Przeprowadzenia konkursu ofert dla zainteresowanych kin;
2) Stworzenia nowej marki – Kino za Rogiem (KzR);
3) Stworzenia pozytywnego obrazu marki – Kino za Rogiem;
4) Wsparcia marketingowego nowych kin oraz stworzenia mechanizmów zarządzania i kontroli działań animacyjnych prowadzonych przez nowe kina;
5) Organizację szkoleń i spotkań propagujących ideę Małych Kin Społecznościowych (MKS);
6) Analiza bieżących efektów.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja PDF)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja PDF)

Nr zamówienia: 05/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2013 r. do godz. 12:00.

Załączniki 2 i 3 można otrzymać również w wersji elektronicznej, aby ja otrzymać należy skontaktować się z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


16-08-2013
Informacja o unieważnieniu postępowań ofertowych
Niniejszym informujemy, że z przyczyn formalnych postępowania ofertowe:
nr 01/MKS/2013 z dnia 15.07.2013
nr 03/MKS/2013 z dnia 16.07.2013
zostają unieważnione.
Jednocześnie informujemy, że nowe postępowania ofertowe zostały ogłoszone na naszej stronie internetowej w dniu 16.08.2013


ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 4/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego”Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:

 1. Opracowania kształtu struktury organizacyjnej sieci Kino za Rogiem, wraz ze specyfikacją komórek organizacyjnych, szczegółowym opisem zakresu zadań wszystkich komórek, opisem stanowisk oraz opisem przepływu danych pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
 2. Opracowania procedur dotyczących m.in.: przyjmowania nowych kin, wprowadzania nowych treści audiowizualnych do dystrybucji oraz postępowania w określonych przypadkach szczegółowych np. w sytuacjach nieprzestrzegania przez kino ustalonych zasad współpracy;
 3. Opracowania zasad i procedur współpracy z licencjodawcami (właścicielami praw do treści audiowizualnych);
 4. Opracowanie modelu ekonomiczno-finansowego współpracy z kinami;
 5. Opracowanie modelu informatycznego dla struktury organizacyjnej sieci KzR zapewniającego zintegrowany przepływ informacji.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja PDF)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja PDF)

Nr zamówienia: 04/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2013 r. do godz. 12:00.

Załaczniki 2 i 3 można otrzymac równiez w wersji elektronicznej, aby ja otrzymać należy skontaktowac się z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 3/MKS/2013

Zapytanie na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego”Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”: Analizy prawne i przygotowanie umów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania:

SIWZ <tutaj> (wer. pdf.)
Zał. 1 Oświadczenie <tutaj> (wer. pdf.)
Zał. 2 Formularz oferty <tutaj> (wer. pdf.)

Nr zamówienia: 03/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2013 r. do godz. 12:00.

Załaczniki do SIWZ można otrzymac równiez w wersji elektronicznej (z wyjatkiem SIWZ) aby ja otrzymać należy skontaktowac się z biurem projektu na adres e-mail:kigeit@kigeit.org.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 2/MKS/2013

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego”Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”::

 1.  Zakupu licencji na moduły systemu VMS (Video Management System);
 2. Opracowania i wykonania niezbędnych dla Projektu rozszerzeń funkcjonalności systemu VMS;
 3. Stworzenia portalu sieci Kino za Rogiem.

Zapytanie ofertowe <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 1. Dodatkowe informacje <tutaj> (wersja PDF)
Zał. 2. Oświadczenie <tutaj> (wersja PDF)
Zal. 3. Formularz oferty <tutaj> (wersja PDF)

Nr zamówienia: 02/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2013 r. do godz. 12:00.

Załaczniki 2 i 3 można otrzymac równiez w wersji elektronicznej, aby ja otrzymać należy skontaktowac się z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT NR 1/MKS/2013

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego”Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”:
1) Przeprowadzenia konkursu ofert dla zainteresowanych kin;
2) Stworzenia nowej marki – Kino za Rogiem (KzR);
3) Stworzenia pozytywnego obrazu marki – Kino za Rogiem;
4) Wsparcia marketingowego nowych kin oraz stworzenia mechanizmów zarządzania i kontroli działań animacyjnych prowadzonych przez nowe kina;
5) Organizację szkoleń i spotkań propagujących ideę Małych Kin Społecznościowych (MKS);
6) Analiza bieżących efektów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania:

SIWZ <tutaj>  (wer. pdf.)
Zał. 1 Oświadczenie <tutaj>  (wer. pdf.)
Zał. 2 Formularz oferty <tutaj>  (wer. pdf.)

Nr zamówienia: 01/MKS/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2013 r. do godz. 12:00.

Załaczniki do SIWZ można otrzymac równiez w wersji elektronicznej (z wyjatkiem SIWZ) aby ja otrzymać należy skontaktowac się z biurem projektu na adres e-mail: kigeit@kigeit.org.pl


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła 19 czerwca 2013r. realizację projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego”Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wsparcie zawiązania powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe” i stworzenie sieci małych kin w małych miescowowściach pod marką Kino za Rogiem, które będą służyły tworzeniu nowych ośrodków kultury lokalnej. Projekt wpisuje się w cel główny RPO WM „Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”, ponieważ prowadząc do powstania Klastra przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności podmiotów, które wejdą w jego skład. a tym samym do poprawy konkurencyjności całego Mazowsza.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 1. Wprowadzenie na rynek nowego produktu (oferowanego przez członków powiązania) – usługi dla widzów obejmującej ofertę kulturalną „Małego Kina Społecznościowego” (MKS).
 2. Wprowadzenie na rynek nowej technologii – dystrybucji kopii filmów
 3. Pozyskanie 20 nowych członków klastra
 4. Stworzenie laboratorium, w którym prowadzone będą prace na opracowywaniemj i doskonaleniem nowych technologii z wiązanych z siecią MKS
 5. Włączenie do klastra jednostki B+R i nawiązanie z nią trwałej współpracy
 6. Zwiększenie dostępności do kultury na Mazowszu
 7. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności członków klastra

W wyniku realizacji projektu przeprowadzano zostaną prace badawczo rozwojowe i stworzona zostanie sieć małych kin w małych miejscowościach, które będą służyły tworzeniu nowych ośrodków kultury lokalnej bazując na istniejącej, z regóły nie wykorzystywanej infrastrukturze w oparciu o dostep do profesjonalnej dystrybucji kinowej i zaawansowanej technologii rospowszechniania filmów. Projekt doprowadzi do stworzenia i wypromowania marki „Kino za Rogiem”, która reprezentuje ideę kina w pobliżu miejsca zamieszkania oferującego dostęp do alternatywnych, niszowych dóbr kultury.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.02.2013 – 31.12.2013,
Całkowity budżet: 8 982 862,20
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 5 999 510,17
Wkład własny: 2 983 352,03

Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl

BIURO PROJEKTU:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa