Rozstrzygnięcie konkursu Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe (MKS)

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i przesłane materiały. 

 Na podstawie otrzymanych informacji oraz kryteriów określonych w Regulaminie, Komisja Konkursowa wyłoniła następujących Laureatów:

  1. Gmina Rzeczniów
  2. Publiczne Gimnazjum im. Gen. A. Krzyżanowskiego „Wilka” w Kadzidle
  3. Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
  4. Centrum Kultury Wilanów
  5. Centrum Kultury Izabelin
  6. Teresiński Ośrodek Kultury.

Konkurs Ofert KzR”  organizowany był w ramach projektu „Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe (MKS)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą „Konkurs Ofert KzR”.