Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznośiowe (MKS)

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i przesłane materiały.

Na podstawie otrzymanych informacji oraz kryteriów określonych w Regulaminie, Komisja Konkursowa wyłoniła następujących Laureatów:

  1. Miejski Dom Kultury w Wołominie
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku
  3. Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku

„Konkurs Ofert KzR”  organizowany był w ramach projektu „Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe (MKS)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą „Konkurs Ofert KzR”.