Podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 11 lipca 2023 roku dotyczącej rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tzw. KSeF (druk senacki nr 1014), nasza Izba zgłosiła poprawki zebrane podczas konsultacji wśród naszych członków. Poprawki dotyczyły:


  • Trybu offline dotyczącego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W przypadku awarii systemu podatnika wnioskowaliśmy o wydłużenie do min. 7 dni roboczych na przesłanie faktur.


  • Kategorycznego obowiązku nakładania kar za pomyłki dokonywane przez podatników. Proponowaliśmy podobne rozwiązanie jakie zostało wprowadzone w ramach JPK_VAT, gdzie art. 109 ust. 3 h ustawy o VAT wskazano, że naczelnik „może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną. Rozwiązanie to sprawdziło się o tyle, że daje organowi podatkowemu możliwość analizy przypadku i podjęcia decyzji czy działanie podatnika uzasadniało nałożenie kary.


  • Kodów QR. Zapisy projektowanego przepisu skutkują wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie możliwości zwolnienia z oznaczenia faktury kodem o którym mowa w ust. 5 przepisu. Proponowaliśmy, że Podmiot otrzymujący fakturę może zwolnić wystawiającego fakturę ustrukturyzowaną z obowiązku oznaczania jej kodem QR.

Pełny tekst naszych propozycji znajdą Państwo <tutaj>. Prace były prowadzone w naszej izbie przez Komitet Polityki Handlowej (KPH).