Komisja (UE) przyjęła nową strategię dotyczącą Web 4.0 i światów wirtualnych. Internet zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Poza trzecią generacją Internetu, Web 3.0, którego głównymi cechami są otwartość, decentralizacja i pełna władza użytkowników, następna generacja, Web 4.0, pozwoli na integrację obiektów oraz środowisk cyfrowych i rzeczywistych, a także wzmocni interakcje między ludźmi i maszynami.

Wirtualne światy będą miały wpływ na sposób, w jaki ludzie żyją razem, przynosząc zarówno możliwości, jak i zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę. Nowa strategia ma na celu stworzenie Web 4.0 i wirtualnych światów, które odzwierciedlają wartości i zasady UE, w których prawa człowieka mają pełne zastosowanie i gdzie europejskie przedsiębiorstwa mogą się rozwijać. Strategia jest zgodna z celami programu politycznego dekady cyfrowej na 2030 r. oraz z trzema jej kluczowymi filarami cyfryzacji: umiejętnościami, przedsiębiorstwami i usługami publicznymi. Czwarty filar, infrastruktura, jest przedmiotem inicjatyw Komisji dotyczących łączności, a także jej szerszych wysiłków w zakresie przetwarzania danych, przetwarzania w chmurze i możliwości brzegowych. Zajmuje się również otwartością i globalnym zarządzaniem wirtualnymi światami i Web 4.0 jako konkretnymi obszarami działania.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.