XII Konferencja CommonSign 14 listopada 2023 r.

Miejsce: NASK- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

Tożsamość cyfrowej dekady

 

W imieniu organizatorów: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz, Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszamy do aktywnego udziału w już dwunastej  konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju.  Wskutek przyspieszenia transformacji cyfrowej znaleźliśmy się w stanie w miarę sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce. Z danych GUS wynika, że w 2022 roku z usług e-administracji skorzystało przez Internet 55,4% populacji osób w wieku 16-74 lata (wzrost o 7.9% w stosunku do roku poprzedniego). Natomiast z ponad 9 mln osób mających zainstalowaną aplikację mObywatel korzystało z niej tylko ok. 4,3 mln osób. Z pewnością nie jest to stan zadowalający, a zatem można go konsekwentnie i w zgodzie z nowymi potrzebami i narzędziami oraz nowymi regulacjami prawnymi skutecznie doskonalić!

Celem konferencji CommomSign,jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców

Postęp digitalizacji zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach tak w świecie realnym jak i w tzw. metawersum.

Jednocześnie nowym wyzwaniem stał się problem zapobieżenia groźnym dla ludzkości zmianom klimatycznym. Remedium, określane w Europie dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku Zielonego Ładu,  nie dokona się bez zastosowania w tym celu niskoemisyjnych technologii iCT  oraz kolejnych usprawnień w obszarze-identyfikacji i usług zaufania wykorzystujących nowe coraz mniej emisyjne rozwiązania technologiczne.  Nieodmiennie zagadnieniem priorytetowym pozostają, a nawet nabierają coraz większego znaczenia, kwestie bezpieczeństwa i wiarygodności stosowanych narzędzi. Interesujące jest przejście z podejścia centralnego (obywatel-państwo) do zagadnień tożsamości i identyfikacji w aspekcie technologii przełomowych (AI, 5G, IoT etc).