W trosce o dbałość i najwyższą jakość procesu legislacyjnego w zakresie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), Prezesi czterech organizacji : KIGEiT, PIIT, PIKE i Konfederacji Lewiatan zwrócili się do Marszałek Sejmu p. Elżbiety Witek, o przesunięcie terminu przedstawienia przez Sejmową Komisję Cyfryzacji i Nowych Technologii sprawozdania z prac nad projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz projektem Ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej.
Ponadto – w zakresie ustawy wprowadzającej PKE – ponownie zaapelowali o wstrzymanie prac nad regulacjami w zakresie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które nie wynikają z wdrażanej dyrektywy EKŁE (Europejski kodeks łączności elektronicznej), co więcej wprowadzone zostały nieoczekiwanie i bez jakichkolwiek konsultacji na etapie Rady Ministrów, ewentualnie o wyłączenie tych przepisów do osobnego procedowania.

Pismo KIGEiT, PIIT, PIKE i Konfederacji Lewiatan znajdą Państwo <tutaj>.