Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Zmiany dotyczą warunków używania urządzeń bliskiego zasięgu szerokopasmowych systemów transmisji danych, w szczególności zakresy wykorzystywanych przez nie częstotliwości, maksymalna moc promieniowana lub maksymalna gęstość mocy promieniowanej dla emisji wewnątrz pasma i dla emisji poza pasmowych oraz obszar ich używania. Proponowane zmiany są zgodne z warunkami używania urządzeń radiowych określonymi w decyzjach wykonawczych Komisji Europejskiej:


  1. Decyzja (UE) 2021/1067 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5945–6425 MHz celem wdrożenia systemów dostępu bezprzewodowego, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLANs).


  2. Decyzja (UE) 2022/2307 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/179 w odniesieniu do wyznaczania i udostępniania zakresów częstotliwości 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do 20 lutego 2023 roku. Sprawę w naszej Izbie prowadzi Komitet Końca Życia Produktu (KKŻP) oraz Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.