Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przygotowała koncepcje Sektorowych Programów Promocji na lata 2023-2028. Głównym celem realizacji programów jest prezentacja polskiej oferty wśród partnerów zagranicznych oraz promocja Polski jako kraju wytwarzającego zaawansowane technologie i usługi, oferującego interesujące i innowacyjne rozwiązania, posiadającego potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych, a to wszystko m. in. poprzez udział w międzynarodowych branżowych wydarzeniach targowych i konferencyjnych. Programy realizowane będą m.in. w następujących obszarach:

  1. Elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki;
  2. IT/ICT;
  3. Sektora kreatywnego, w tym branży gier komputerowych;
  4. Zielonych technologii.

Ze względu na wysokość przewidzianej przez MRiT alokacji na poszczególne programy, a także zamiar koncentracji działań na kluczowych imprezach branżowych, koncepcje zakładają organizację nie więcej niż dwóch stoisk rocznie. W związku z powyższym informujemy o możliwości zgłaszania uwag do koncepcji (w zakresie listy targów oraz kodów PKD firm reprezentujących daną branżę) zamieszczonych powyżej (1-4) w podziale na sektory, w terminie do 25 lutego 2023 r. na adres naszej poczty elektronicznej <tutaj>.