W związku z pojawiającymi się interpretacjami przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących w zakresie możliwości wymiany pamięci fiskalnych w kasach z kopią elektroniczną dla podatnika – właściciela kasy, który nabył ją w czasie, gdy miała ważną decyzję Prezesa GUM, SDFUR KIGEiT zwróciła się do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o weryfikację udzielanych klientom informacji.

KIS, w odpowiedzi, podała, że w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w kasach rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii nabytych oraz używanych do 31 grudnia 2022 r., w których wystąpi konieczność wymiany pamięci fiskalnej, wymiana ta będzie również możliwa po 1 stycznia 2023 r.

 W tej sprawie wypowiedziało się także Ministerstwo Finansów informując,  że kasy z kopią elektroniczną, które są używane przez podatników, a które wymagają wymiany modułu fiskalnego po jej zapełnieniu i odczycie – mogą je nadal użytkować, jeśli kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika. W związku z powyższym w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej, możliwa jest wymiana pamięci dla kasy z kopią elektroniczną, dla której decyzja GUM już wygasła.

Pismo KIGEiT z prośbą o interpretację znajdą Państwo <tutaj>.

Odpowiedź Dyrektor KIS znajdą Państwo <tutaj>.

Pismo MF znajdą Państwo <tutaj>.