Izba w związku z kontynuacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac dotyczących projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych, wyraża poparcie dla przesłanego przez Konfederację Lewiatan do Premiera oraz innych kluczowych osób w Państwie apelu organizacji praw człowieka i organizacji branżowych o zaniechanie prac nad przedmiotowym projektem.

Z apelem organizacji praw człowieka i organizacji branżowych o zaniechanie prac nad projektem ustawy, mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.