Ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Celem nowelizacji ww. rozporządzenia jest utworzenie nowego oddziału celnego (OC) podlegającego Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Toruniu (UCS w Toruniu), który będzie realizował zadania związane z obsługą międzynarodowego Portu Lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo – OC Port Lotniczy Bydgoszcz. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 r. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.