Unia Europejska skierowała do Światowej Organizacji Handlu (WTO) sprawę przeciwko Chinom, w związku z dyskryminującymi praktykami handlowymi tego kraju wobec Litwy. W ciągu ostatnich tygodni Komisja Europejska zgromadziła dowody na istnienie różnych rodzajów chińskich ograniczeń. Obejmują one odmowę odprawy celnej towarów litewskich, odrzucenie wniosków importowych z Litwy oraz wywieranie nacisku na firmy unijne działające poza innymi państwami członkowskimi UE, by usuwały litewskie elementy ze swoich łańcuchów dostaw przy eksporcie do Chin. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj> oraz <tutaj>.