W dniu 7 stycznia 2022 roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wysłała do KPRM stanowisko dotyczące projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (UD335).

KIEGIT z dużym zainteresowaniem przeanalizowała proponowane w projekcie przepisy i jest gotowa do współpracy w zakresie opracowania szczegółowych zasad proponowanego przez resort świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego (bonu). Jednocześnie przedstawiła propozycje wynikające z obecnych potrzeb i etapu rozwoju rynku. Mając na uwadze krótki czas, jaki pozostał do rozpoczęcia pierwszych przełączeń standardu
naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC (27 marca 2022 r.) KIGEiT liczy, że uwzględnienie zgłoszonych uwag i propozycji doszczegółowień treści ustawy z pewnością przyczyni się do efektywniejszego jej funkcjonowania z korzyścią dla całego rynku oraz budżetu państwa.

Pełny tekst stanowiska znajdą Państwo <tutaj>. Stanowisko zostało wypracowane w ramach Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej działającej w strukturach naszej Izby (SNTN)