W dniu 3 stycznia 2022 roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystosowała do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej apel w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.
Izby zaapelowały do Prezydenta o rozważenie i zbadanie zgodności nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych, z Konstytucją RP oraz zasadami prawidłowej legislacji, a w konsekwencji o odmowę jej podpisania. Izby podkreśliły, że naruszenia związane z ustawą o radiofonii i telewizji pokrywają się z ustawą, do której odnosi się niniejsze stanowisko. Według Izb, naruszenie ustawy zasadniczej jest rażące i ewidentne, dlatego podjęcie przez Pana Prezydenta interwencji w sprawie jest uzasadnione i konieczne.

Pełny tekst Apelu znajdą Państwo <tutaj>