Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji uprzejmie informuje, że dnia 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji (OSR) oraz projektem rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy (Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – <tutaj> )
Opinie dot. ww. projektu można składać od 7 stycznia do 17 stycznia 2022 r. za pośrednictwem webankiety na stronie:  https://reforma-planowania.webankieta.pl/

Sprawę w naszej Izbie koordynuje Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA)