Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) zwrócił się do KIGEiT o rekomendację przykładowych dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla branży elektroniczno-mechatronicznej oraz dla branży teleinformatycznej.
Propozycje nowych dodatkowych umiejętności zawodowych zostały opracowane w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19.
Prosimy, aby biorąc pod uwagę: przydatność dodatkowej umiejętności zawodowej na rynku pracy oraz trafność doboru i sformułowania celów kształcenia, efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji, rekomendowali Państwo te spośród przekazanych propozycji, które uważają Państwo za warte wprowadzenia do kształcenia zawodowego, wskazując je tym samym do zamieszczenia w załączniku nr 33 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2019 r. (Załącznik opisy dodatkowych umiejętności zawodowych – DUZ).
Rekomendację mogą Państwo przesłać korzystając z załącznika Arkusz rekomendacji na adres poczty elektronicznej:  duz.rekomendacje@ore.edu.pl dla każdej dodatkowej umiejętności zawodowej oddzielnie w danej branży.

Poniżej udostępniamy Państwu następujące dokumenty:

  • pismo przewodnie <tutaj> w załączeniu opisy dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży elektroniczno-mechatronicznej,
  • pismo przewodnie <tutaj> w załączeniu opisy dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży teleinformatycznej 
  • opisy DUZ dla branży elektroniczno-mechatronicznej <tutaj.zip,
  • opisy DUZ dla branży teleinformatycznej <tutaj.7z,
  • arkusz rekomendacji <tutaj>.

W Izbie sprawę rekomendacji będzie prowadził Komitet Wspierania e-Umiejętności (KWeU)