Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (WPL RM RC8).

Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyłączeniem radiolinii, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania uwag w wersji edytowalnej do dnia 20 stycznia 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).