Komisja Europejska w dniu 12 stycznia 2022 r. opublikowała komunikat ws. otwarcia etapu nadsyłania opinii w unijnym procesie legislacyjnym (tzw. etapu „adopition”). Uwagi do nw. projektów aktów delegowanych można zgłaszać w terminie do dnia 9 lutego 2022 r. poprzez stronę konsultacji KE <tutaj>.
Uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznego kształtu tej inicjatywy.
Projektowane przepisy:

  1. COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) …/… amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of lead in bismuth strontium calcium copper oxide superconductor cables and wires and lead in their electrical connections


  2. COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) …/… amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of lead in certain magnetic resonance imaging devices

  umożliwią stosowanie ołowiu w:
Ad 1
  • stopach lutowniczych
  • powłokach zakończeń komponentów elektrycznych i elektronicznych oraz płytek obwodów drukowanych
  • połączeniach przewodów elektrycznych, osłonach i złączkach w obudowie, stosowanych w sprzęcie medycznym do obrazowania rezonansem magnetycznym.
Ad 2
  • określonym materiale nadprzewodnikowym i w ich połączeniach elektrycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z projektami i składania uwag.
W KIGEiT sprawę prowadzi Komitet Końca Życia Produktu (KKŻP)