W dniu 11 lutego 2021 r., Izba wysłała do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stanowisko z uwagami w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.