Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zgodnie z § 28 ust. 7 Statutu KIGEiT w głosowaniu zdalnym prowadzonym w dniu 10.02.2021 roku, postanowił poprzeć „Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. projektu opodatkowania przychodów z reklam„. Zarząd KIGEiT wyraża także poparcie dla „Listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych” podpisanego przez przedstawicieli branży medialnej i domaga się przerwania prac nad projektem nowego podatku od reklamy w obecnym kształcie.


Uchwała nr 1 została przyjęta: Za: 8 głosów; Przeciw: 0 głosów; Wstrzymujący: 1 głos.