W dniu 10 lutego 2021 odbywa się akcja „Media bez wyboru„. Nadawcy programu telewizyjnego, którzy przyłączyli się do akcji, zamiast programu nadają specjalny komunikat, na stronach portali internetowych nie ma artykułów, w radiu – zamiast audycji stacje nadają komunikat specjalny.

List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych i listę sygnatariuszy znajdą Państwo <tutaj>

Akcja została podjęta w związku z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów oraz wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, wraz z uzasadnieniem.

Celem tego projektu, jest wprowadzenie do porządku prawnego składek od reklamy internetowej i konwencjonalnej. Płatnikami składki z tytułu reklamy internetowej będą usługodawcy cyfrowi świadczący usługi na terytorium Polski. Do zapłaty składki od reklamy konwencjonalnej obowiązani będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące sieci kin, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy świadczący usługi reklamy na terytorium Polski. Ustawa miałaby wejść w życie w lipcu 2021 roku. Prace w naszej Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej (SNTN) oraz Zarządu Izby.