W związku z realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) projektem pn. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – wsparcie eksperckie zapraszamy do złożenia oferty na magnetyczne dyski twarde SSD oraz UPS wraz z battery pack. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, można pobrać <tutaj>.

Ważność oferty 31 dni

Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert do 16.02.2021 roku na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl.


Uprzejmie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty.

Na podstawie oceny ofert w dniu 23.02.2021 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: FORMAT Sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę.