Izba otrzymała w dniu 17 listopada 2020 roku z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni. Projekt dostępny jest również na stronie Rządowego Centrum Legislacji: nr MC 166.

Projektowane regulacje mają na celu zagwarantowanie realizacji polityki rządu w obszarze gospodarowania widmem, w tym w szczególności krajowych i unijnych dokumentów strategicznych. Obowiązujące brzmienie rozporządzenia wskazywało czerwiec 2020 r. jako termin wykonania działań zmierzających do rozdysponowania częstotliwości. Jednakże termin ten nie został dochowany i stąd zaistniała potrzeba nowelizacji rozporządzenia poprzez wskazanie nowego terminu (27 sierpnia 2021 r.) dla Prezesa UKE dla dokonania rozdysponowania zasobów pasma 3,7 GHz.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 26 listopada 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).