Izba wystosowała w dniu 17 listopada 2020 roku wspólnie z DIGITALEUROPE oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) list do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie priorytetowych obszarów inwestycji w zakresie wydatków na technologie cyfrowe w ramach  funduszu odbudowy.

Wobec przyjęcia, podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 5-6 października 2020 roku ambitnego celu, aby 20% środków w ramach funduszu odbudowy przeznaczyć na wydatki związane z technologiami cyfrowymi, Izby wspólnie z DIGITALEUROPE skierowały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list przedstawiający dziesięć pomysłów inwestycyjnych, dających się szybko wdrożyć i w krótkim czasie dających szansę na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Dodatkowo realizacja inwestycji w podobne obszary w całej Europie i koordynacja przedstawionego podejścia, może zwielokrotnić efekt tych inwestycji i pomóc w stworzeniu prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego.

Ponadto razem z listem przekazano dokument z rekomendacjami dotyczącymi obszarów, o których mowa we wspólnym wystąpieniu.