Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nasza Izba otrzymała zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, oraz oceną skutków regulacji (OSR) i załącznikami (zmiana przepisów UDTzmiana przepisów dot. amortyzacjizwolnienie z opłat drogowych) oraz tabelą zgodności. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UC 65.
Głównym celem projektowanych zmian jest dostosowanie obowiązujących przepisów prawa do założeń zawartych w ogłoszonej przez Ministra Klimatu i Środowiska „Dziesiątki dla elektromobilności”. Proponowane zmiany mają służyć jeszcze lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Projektowana ustawa uwzględnia ponadto europejskie standardy emisji spalin (Euro), które r regulują dopuszczalny poziom еmіѕјi tlеnków аzоtu, tlеnków węglа, węglоwоdоrów оrаz сząѕtеk ѕtаłусh dla pojazdów, którе роruѕzајą ѕіę ро drоgасh rejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie konsultacji proszone są o przesyłanie na adres poczty elektronicznej Biura Izby ewentualnych uwag do dokumentu na formularzu do dn. 7 grudnia 2020 roku. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids (SIS-SG)


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu Ustawy.