Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) opublikowała prognozę World Energy Outlook 2020. W dokumencie MAE koncentruje się na dwóch tematach, czyli wpływie Covid-19 na sektor energetyczny oraz perspektywach przyspieszonych przemian w światowej energetyce.

Nowy raport zawiera najnowszą analizę skutków pandemii przeprowadzoną przez MAE: globalne zapotrzebowanie na energię ma spaść o 5% w 2020 roku, emisje CO2 związane z energią o 7%, a inwestycje energetyczne o 18%. MAE analizuje cztery scenariusze dalszego rozwoju sektora energetycznego:

  • Scenariusz dotychczasowej polityki (STEPS)
  • Scenariusz opóźnionej odbudowy (DRS)
  • Scenariusz zrównoważonego rozwoju (SDS)
  • Scenariusz zerowych emisji netto do 2050 r. (NZE2050)

Izba zachęca do zapoznania się z raportem.