Światowa Rada Energetyki (WEC) we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE), którego Członkiem wspierającym jest KIGEiT, opracowała raport: “World Energy Trilemma. Index 2020“.

Indeks analizuje historyczne trendy, aby umożliwić twórcom polityki energetycznej i interesariuszom śledzenie wyników ich polityki w godzinach nadliczbowych i porównywanie z innymi w celu zbadania, jak poprawić..

Najważniejsze informacje:

  • Osiem krajów osiągnęło najwyższą ocenę bilansową AAA, reprezentującą najwyższy kwartyl w każdym wymiarze.
  • Poprawa zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa świetnie się uzupełniają, co potwierdzają trwałe inwestycje w energię wiatrową i słoneczną w krajach o najwyższych wynikach, takich jak Szwajcaria, Szwecja i Dania, które zmniejszyły emisje, jednocześnie dywersyfikując swoje systemy energetyczne.
  • Spośród trzech wymiarów, w dziedzinie równowagi (Equity) odnotowano największą poprawę od 2000 r., wynikającą z prowadzonych w ramach polityki działań na rzecz zwiększenia dostępu do energii w krajach rozwijających się. Trzy kraje, w których odnotowano największą poprawę w ogólnym wyniku Trilemma, to Kambodża, Mjanma i Kenia, głównie w wyniku ich wyników w zakresie równowagi energetycznej (Energy Equity).
  • Kraje, które uzyskały najwyższą ocenę w zakresie bezpieczeństwa, mają zdywersyfikowane systemy energetyczne i korzystają ze znacznych zasobów naturalnych. Trzy kraje o najsilniejszych wynikach – Kanada, Finlandia i Rumunia – posiadają duże zasoby energii wodnej i dywersyfikują swój koszyk energetyczny poprzez inwestycje w energię słoneczną i wiatrową.
  • Tempo poprawy ogólnej wydajności Trilemma ogólnie wzrasta wraz z postępem przejścia – zazwyczaj wydajność we wszystkich trzech wymiarach postępuje i przyspiesza.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.