Jak już informowaliśmy wcześniej firma DATA BRIDGE, która została przyjęta do naszej Izby od 1 października 2020, złożyła także wniosek o przyjęcie do  Sekcji Inteligentnych Sieci–Smart Grids (SIS-SG). Po zakończeniu głosowania w Zarządzie sekcji, zgodnie z § 5. Regulaminu SIS-SG firma została nowym członkiem sekcji, która liczy obecnie 16 członków.