W dniu 3 lipca 2020 roku Izba wysłała do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stanowisko w ramach  konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.