Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji. Ich wyniki mają pomóc Komisji ocenić, czy obecna definicja odpowiada aktualnym potrzebom i czy wymaga ona aktualizacji.

Obecnie obowiązujące obwieszczenie ws. definicji rynku pochodzi z 1997 r. Wówczas wiele rynków funkcjonowało inaczej. W tym czasie zaszły ogromne zmiany, takie jak rozwój światowej wymiany handlowej, pojawienie się nowych podmiotów w niektórych sektorach, transformacja cyfrowa, stopniowe zniesienie części barier wewnętrznych utrudniających wymianę handlową na Jednolitym Rynku UE. Przegląd definicji ma zapewnić, że wytyczne Komisji są aktualne i określają spójne i jasne podejście do definicji rynku. Obwieszczenie ws. definicji rynku zawiera istotne informacje dla przedsiębiorców dotyczące podejścia Komisji do funkcjonowania rynku.

Definicje rynku odzwierciedlają realia rynkowe. Różnią się w zależności od sektora. Dzięki definicji możliwe jest obliczenie udziałów w rynku, a tym samym pozyskanie informacji do oceny siły rynkowej. Definiowanie rynku służy zidentyfikowaniu ograniczeń konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami. Określenie właściwego rynku produktowego i geograficznego pomaga we wskazaniu faktycznych konkurentów, którzy ograniczają decyzje handlowe zainteresowanych przedsiębiorców.

Konsultacje trwają do 9 października 2020 r. Aby wziąć w nich udział, należy wejść na stronę Komisji i utworzyć konto w Europejskim Rejestrze Przejrzystości, po czym następuje bezpośrednie przekierowanie do kwestionariusza.

Źródło: MR