Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do KIGEiT informację, że Komisja Europejska planuje przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. W tym celu Komisja Europejska udostępniła zarys „mapy drogowej” realizacji tego procesu oraz oceny skutków regulacji.

Przedmiotowa dyrektywa wprowadziła szereg pozytywnych zmian w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w UE. Jej przegląd będzie okazją do zaproponowania nowych narzędzi na rzecz budowania przyjaznego otoczenia prawnego dla realizacji przedsięwzięć sektora telekomunikacji. Przedstawione przez Komisję Europejską dokumenty proponują kalendarz realizacji tego przeglądu jak również jego główne kierunki. Obecnie trwają konsultacje publiczne w tym zakresie.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do wzięcia udziału w tych konsultacjach. Stanowiska do przedłożonej propozycji można składać do dnia 17 lipca 2020 r. za pośrednictwem ww. strony internetowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 14 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).