Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu z dn. 23.04.2020 r.  w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wraz z uzasadnieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

W związku z powyższym KIGEiT w dniu 13 maja 2020 roku po wewnętrznych konsultacjach wysłała dwa pisma z uwagami członków sekcji SDFUR. Pisma KIGEiT znajdą Państwo <tutaj> i <tutaj> .