Plan Wdrażania reform Rynku Elektrycznego został przyjęty 14 maja 2020 r. uwzględnia rekomendacje Komisji Europejskiej (KE). Aktualny dokument zawiera plan reform rynku energii elektrycznej w pięciu obszarach: rynek bilansujący, DSR, rynek detaliczny, rozbudowa sieci i połączenia transgraniczne oraz ograniczenia alokacji.

Dokument uwzględnia także wpływ  nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz jej negatywnymi konsekwencjami dla terminowego przebiegu aktualnie prowadzonych inwestycji i rozpoczętych reform.

Z dokumentem można się zapoznać klikając w ten link.