W dniu 30 kwietnia 2020 roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji opracowała i wysłała do Pani Marszałek Sejmu stanowisko z uwagami środowiska telekomunikacyjnego do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344), w zakresie zagadnień telekomunikacyjnych. Mamy nadzieję, że uwagi naszego środowiska zostaną uwzględnione w toku prac parlamentarnych.