Pożyczki Płynnościowe z POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, umożliwiają mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Rozwiązanie zostało wypracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Podstawowe warunki:

  • Oprocentowanie – 0%,
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę,
  • Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki – do 15 mln zł,
  • Okres spłaty pożyczki – do 6 lat,
  • Przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
  • Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

Więcej informacji znajduje się na stronach MFiPR oraz BGK.