W dniu 28 kwietnia 2020 roku DIGITALEUROPE opublikowała wyniki ankiety, którą wypełniali również członkowie KIGEiT. Wyniki ankiety stanowią uzupełnienie do wydanych wcześniej rekomendacji, o których nasza Izba już informowała wcześniej.
DIGITALEUROPE, we współpracy z 14 krajowymi stowarzyszeniami branżowymi z całej Europy, przeprowadziła w okresie od 17 marca do 16 kwietnia 2020 roku. ankietę wpływu epidemii COVID-9 na sektor cyfrowy. W badaniu wzięło udział 634  różnej wielkości przedsiębiorstw działających w branży cyfrowej.
Zdaniem 93% respondentów pandemia doprowadzi do globalnej recesji. Łańcuchy dostaw zostały przerwane szczególnie w Chinach (86%) i w Europie (74%) – co może być zaskoczeniem jeśli chodzi o Europę. Okazało się, że 82% wszystkich pracowników akceptuje pracę w domu. Z pełnymi wynikami ankiety można się zapoznać pod tym linkiem.