W dniu 20 kwietnia 2020 roku wysłaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko dotyczące prac nad projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.  Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dodatkowe konsultacje, w wyniku których po zebraniu komentarzy i uwag wśród naszych członków przygotowaliśmy pismo z zebranymi uwagami, które wysłaliśmy dziś do Ministra Cyfryzacji.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach prac Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.