Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło publiczne konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy.

Komunikat ten ma charakter strategiczny i wskazuje na priorytety cyfrowe obecnej Komisji Europejskiej na następne 5 lat. Przedstawiona strategia opiera się na trzech głównych celach:

Cel 1: Technologia przynosząca korzyści ludziom – wsparcie dla rozwoju technologii i umiejętności cyfrowych.
Cel 2: Uczciwa i konkurencyjna gospodarka – budowanie rozwiązań wspierających budowę jednolitego rynku cyfrowego opartego o zasady uczciwej konkurencji.
Cel 3: Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo – wsparcie dla budzącego zaufanie środowiska cyfrowego, które jest jednocześnie neutralne dla klimatu i wydajnie wykorzystuje swoje zasoby.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do dnia 5 maja 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).